Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Những tàn tích được dọn dẹp gọn gàng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL