Sau vụ cháy, Rạng Đông lên kế hoạch đầu tư nhà máy hơn 2.700 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL