Sau vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, nhiều thủ khoa trường quân đội từ chối nhập học - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL