Saudi Arabia nổi giận, ra lệnh "đóng băng" và bán tháo mọi thứ thuộc về Canada - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL