Sẽ còn xuất hiện nhiều siêu bão đáng sợ như Mangkhut - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL