Sếp giao đi mua đào, quất, nhân viên 'sáng dạ' xin nguyên cây đu đủ về trưng Tết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL