Shark Liên - Chủ dự án nước mặt sông Đuống xóa dòng trạng thái "chó cứ sủa và người cứ đi" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL