Siêu bão Irma đổ bộ, Mỹ kêu gọi gần 6 triệu người sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL