Siêu bịp chưa học hết lớp 5 giả danh bác sĩ, "qua mặt" 16 bệnh viện suốt hơn 4 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL