Sinh ra chỉ bé bằng cây bút bi, bé gái vẫn sống khỏe mạnh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL