Skype đột ngột biến mất khỏi các chợ ứng dụng di động ở Trung Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL