Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp vượt mốc 40.000 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL