Số lượng người kê khai trở về từ Đà Nẵng tăng vọt, Hà Nội ưu tiên 20.000 bộ test nhanh COVID-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL