"Sốc" vì màn "lột xác" đỉnh cao sau 5 năm của nữ sinh "đầu to mắt cận" tại Đường lên đỉnh Olympia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL