"Soi" tài chính doanh nghiệp trúng gói thầu "mỗi từ 1 tỷ đồng" ở Hòa Bình: Nợ "khủng" gấp gần 7 lần vốn chủ sở hữu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL