Son Ye Jin nhập viện cấp cứu vì kiệt sức khi ghi hình "Hạ cánh nơi anh" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL