Sóng 20: Trấn Thành lần đầu khoe giọng với bản mashup 5 big hits “triệu views” cùng Erik, Hiền Hồ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL