Sóng thần ở Indonesia: Lời tiên tri của bà Vanga đến sớm? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL