Sự cố tại VNG: Điện lực TP.HCM đã có thông báo cắt điện từ 5 ngày trước đó - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL