Sự kiện 'Trips to the top 2019' khu vực phía Bắc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL