Sức tàn phá khủng khiếp của virus corona khiến hơn 50% doanh nghiệp Trung Quốc phải đóng cửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL