Tác giả hit "Đóa hoa hồng, Anh đang ở đâu đấy anh" và câu chuyện suýt giải nghệ vì...nghèo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL