Tác phẩm với trái chuối dán băng keo trên tường được định giá "sốc" 150.000 USD bất ngờ bị... ăn mất - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL