Tạm đóng cửa hơn 600 cửa hàng, Thế giới Di động thiệt hại nặng nề - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL