Tầm hủy diệt kinh hoàng của tên lửa “siêu phẫu thuật” Hellfire R9X Mỹ dùng ám sát tướng Soleimani - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL