"Tấm lòng Bồ Tát" của cậu bé khuyết tật trí tuệ 4 năm đi nhặt ve chai giúp hàng nghìn người nghèo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL