Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật bị gọi là "Thường bại tướng quân", đánh trận nào thua trận nấy nhưng lại hay giết được tướng địch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL