Tắm xong, ngôi sao Instagram tự gom nước vào chai bán với giá 30 USD/chai gây tranh cãi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL