Tấn công dao giữa cuộc biểu tình, nhiều người bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL