Tân Hiệp Phát khẳng định không thỏa thuận với khách hàng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL