Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL