Tập 9 The Face: Team Phạm Hương tiếp tục chiến thắng, Mai Ngô sẽ phải ra về? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL