Tập đoàn dầu khí Việt Nam tạm ngừng dự án tại Venezuela - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL