Tập đoàn Hòa Bình tiếp tục trúng thầu 4 dự án gần 1.500 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL