Tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới tại Hawaii - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL