Tàu chở ông Kim Jong-un không dừng ở Bắc Kinh, tiếp tục di chuyển về Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL