Tàu viên đạn không người lái đầu tiên trên thế giới bắt đầu đi vào hoạt động - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL