Taxi Mai Linh lên tiếng việc lái xe đánh võng trên cầu Vĩnh Tuy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL