Tây Ban Nha bác bản tuyên bố độc lập của Catalonia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL