Tên lửa rơi trúng lễ diễu binh, hàng chục người thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL