Thái giám là bạn thân của hoàng đế nhưng "vụng trộm" với mười mấy phi tần, cuối cùng giết thiên tử để giữ mạng sống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL