Tham chiến liên miên suốt 17 năm, Mỹ tiêu tốn gần 6 nghìn tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL