Thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha giảm xuống dưới mức giới hạn của EU - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL