Thẩm mỹ Như Hoa công khai hoạt động, phớt lờ quyết định thu hồi GPHĐ của Sở Y tế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL