Tháng 10, Quốc hội chọn người thay Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL