Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do 32 tầng, 7 người hoảng loạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL