Thanh Hóa: Động đất 3,8 độ richter khiến nhà cửa rung lắc, học sinh hoảng sợ bỏ chạy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL