Làm bằng khen "miễn phí" cho người có công, thu tiền giá "cắt cổ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL