Thanh Hóa: Nỗ lực gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng tại Khu kinh tế Nghi Sơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL