Thanh Mai, Giáng My gợi cảm đón Noel sớm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL